Projekt UE

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania zbiorników wodnych o zwiększonej odporności korozyjnej

Kapeo Polska Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania zbiorników wodnych o zwiększonej odporności korozyjnej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):
Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0446/16

Cel projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania zbiorników wodnych o zwiększonej odporności korozyjnej
Wartość projektu: 4 000 000,00 PLN netto
Dofinansowanie projektu z UE: 1 800 000,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  1. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  2. Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

Do pobrania

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2017
KAPEO Polska Sp. z o.o.